Tilbake til album-oversikt

Vidarvoll 100 års jubileuim

Vidarvoll var 100 år 9.12.2023. Dette ble markert med et arrangement på Vidarvoll. Våler Historielag holdt foredrag om ungdomslaget Vidar og om historien til Vidarvoll. Ungdomslaget Vidar ble etablert i 1911. I 2023 stod bygningen Vidarvoll ferdig etter mange dugnadstimer og med en gjeld på kr. 36.000,- som ble nedbetalt i løpet av ca. 15 år. Ungdomslaget Vidar var veldig aktivt og de har imponerende resultater å vise til. Spesielt må nevnes Mathea Simensen som var lagets leder i ca. 25 år. Vidarvoll har vært et viktig samlingssted for lokalbefolkningen i og rundt Braskereidfoss. Mange lag og foreninger har hatt god nytte av lokalet. Der har det vært arrangert møter, revyer, kurs og fester i regi av ungdomslaget, men også mange andre lag og foreninger har hatt stor nytte av lokalet og da spesielt Braskereidfoss Idrettslag som i dag er eier. Flere familier har hatt bosted i 2. etasje. Ungdomslaget hadde eget bibliotek med 600 bøker. Fra slutten av 40-tallet har det vært kino der. Det må også nevnes at Våler herredsrett har holdt til på Vidarvoll. Lokalet er fortsatt aktivt i bruk både Braskereidfoss Vel og idrettslaget. Braskereidfoss Vel er aktive og har tatt opp igjen tradisjoner fra Ungdomslagets glansperiode med blant annet juletrefester og 17. mai arrangement.