Skoler

Bølla skolestue. I bruke som skole til 1891.
Kilde: Jubileumsskrift 1854-2004, Våler kommune 2005

Til høyre gamle Risberget skole. Nyskolen til venstre ble tatt i bruk i 1913.
Kilde: Jubileumsskrift 1854-2004, Våler kommune 2005

Forsamlingslokale

Butikker

Dagfinn Risberg (1928-1966)

Arnt Bølla - Bøllas etterfølger (1920-1985)

Krysset handel (1985-2001)

Bedehus 

Eiendommer