Skoler

Dette er den ene av de to skolene i Gravberget. I bruk fra 1859 til 1963.

Kilde: Jubileumsskrift 1854-2004, Våler kommune 2005

Enberget skole ble bygget i 1912-13 og var i bruk til 1959.
 
Foto: Kjell Myrer/Borregaard
Kilde: Jubileumsskrift 1854-2004, Våler kommune 2005

Forsamlingslokale

Butikker

Bedehus

Eiendommer