Skoler

Bergesiden var opprinnelig to skolekretser. Bergesiden hadde sitt skolehus på Jevnaker, mens Valset hadde sitt skolehus på Stjerterud. I 1833 ble disse kretsene slått sammen.

Bergesiden skole som i 1916 ble flyttet til sentrum, Smedstuen kafé.

Kilde: Jubileumsskrift 1854-2004, Våler kommune 2005

Stjerterud skole i Valset krets. I bruk til 1883.
Kilde: Jubileumsskrift 1854-2004, Våler kommune 2005

Bergesiden skole 1915
Kilde: Jubileumsskrift 1854-2004, Våler kommune 2005

Forsamlingslokale

Butikker

Bedehus

Eiendommer