Kort om vår historie

Våler Historielag ble stiftet i 1979. Ole J. Schjerven var leder og Amund Lindberget nestleder. 

Laget ble gjenopplivet i år 2000 med August Embretsen som leder.

I "Jubileumsskrift. Våler kommune 1854-2004" kan vi lese dette om Våler Historielag:

"Våler Historielag ble stiftet i 1979 og har hatt mange oppgaver gjennom årene. Det er foretatt opptegning av hundrevis av stedsnavn, kartlegging av det gamle vegnettet, systematisk registrering av gammel bebyggelse, bygdebokarbeide, opptegning og opptak av håndverk, arbeidsliv, tradisjoner, dialekt, anekdoter og historier. Innsamling, kopiering og registrering av bilder og dokumenter av lokalt stoff, for å nevne noe. På initiativ fra Amund Lindberget ble det igangsatt og fullført et opptrykk av Våler bygdebok. Historielaget gikk også til innkjøp av Widerøes gamle flyfoto fra Våler. Disse oppbevares ved kulturkontoret. Våler-kalenderen har vært det synlige beviset på lagets arbeid. Våler-kalenderen er gitt ut i 25 år. Historielaget lå i mange år nede, men ble på initiativ fra kulturkontoret reetablert i 2000.

Høsten 2023 har vi 52 medlemmer. Geir Thomas Risåsen er leder.

Kommentar

Våler Bygdebok er til salgs hos oss.

I en periode rundt 2020 ble arbeidet mye med Widerøes fotoarkiv. Bildene (i form av negativer) ble sendt inn til Nasjonalbiblioteket og skannet. Før dette så styret gjennom bildene og satte navn på de eiendommene som ble gjenkjent. Bildene er nå tilgjengelige for alle på Nasjonalbibliotekets sider. 

Våler-kalenderen er siden 1980 gitt ut hvert år.

Det har vært utfordrende opp i gjennom årene å finne passende lokale med egnet lagerplass til en overkommelig pris. I 2023 ble vi tilbudt lån av møtelokaler i det nye Biblioteket og lagerplass i det gamle bankhvelvet. Dette ser ut til å fungere meget bra. 

Vår historie er ikke nedskrevet så her kan det gjøres en jobb.