Skoler

Kilde: Jubileumsskrift 1854-2004, Våler kommune 2005

Forsamlingslokale

Butikker

Bedehus

Eiendommer